VII Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski wystąpił podczas otwarcia VII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie. Mówił o planowanych oraz już rozpoczętych działaniach o strategicznym charakterze w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego. Podczas kongresu spotkał się z Gabrielem Bernardino, Przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. W panelach dyskusyjnych podczas Kongresu PIU wzięły udział: Dagmara Wieczorek-Bartczak, p.o. Dyrektora Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego oraz Magdalena Borowik, p.o. Dyrektora Departament Innowacji Finansowych FinTech.