Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Przedstawiciele UKNF wystąpili podczas Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wystąpili podczas Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie otwierające Kongres wygłosił Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF. Komisja objęła wydarzenie Patronatem Honorowym.

Renata Oszast, Dyrektor Generalna w Urzędzie KNF oraz Przewodnicząca Rady Edukacji Finansowej, wygłosiła wystąpienie wprowadzające do panelu dyskusyjnego pt. „Wykluczenie finansowe w dobie cyfryzacji bankowości - instrumenty przeciwdziałania”. Mówiła o konieczności poprawy poziomu wiedzy i umiejętności finansowych osób korzystających z usług sektora finansowego, co jest niezbędne do zwiększenia i utrzymania ich odporności finansowej oraz osiągnięcia dobrostanu finansowego. Wskazała, że posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych umożliwia poprawę zdolności do podejmowania długoterminowych decyzji finansowych i zarządzania ryzykiem. Podkreśliła, że wypracowana z inicjatywy Rady Edukacji Finansowej, przy wsparciu OECD, Strategia Edukacji Finansowej jest systemowym rozwiązaniem dla wdrażania i rozwoju edukacji finansowej w Polsce. W ocenie Renaty Oszast istotne jest wyposażenie mieszkańców Polski w umiejętności, które pozwolą im świadomie korzystać z możliwości, jakie daje rynek finansowy, w tym z cyfrowych usług finansowych.

Wystąpienie wprowadzające do panelu dyskusyjnego „MICA i DLT Pilot – rozporządzenie dla rynków kryptoaktywów” wygłosił Zbigniew Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF. Zbigniew Wiliński wskazał, że zgodnie z oceną unijnego ustawodawcy, większość kryptoaktywów wykracza poza zakres przepisów regulujących usługi finansowe i stwarza wyzwania między innymi w obszarze ochrony inwestorów, integralności rynku, zużycia energii i stabilności finansowej. Z tego względu kryptoaktywa wymagają specjalnych ram regulacyjnych na poziomie całej Unii. Ważne jest zapewnienie, aby unijne przepisy dotyczące usług finansowych były skrojone na miarę epoki cyfrowej, a także przyczyniały się do tworzenia gospodarki dostosowanej do przyszłych wyzwań, która będzie przynosić korzyści obywatelom, w tym poprzez umożliwienie korzystania z innowacyjnych technologii.

W części Kongresu dotyczącej obszaru bezpieczeństwa, wystąpienie otwierające dyskusję panelową wygłosił Krzysztof Dąbrowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Bezpieczeństwa w UKNF. Podczas swojego wystąpienia przybliżył uczestnikom konferencji tematykę najnowszych regulacji Unii Europejskiej dotyczących obszaru odporności cyfrowej, w oparciu o Rozporządzenie UE Digital Operational Resilience Act (DORA). Przedstawił też spektrum zagrożeń dla rynku finansowego w oparciu o opracowanie The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). Krzysztof Dąbrowski nawiązał do szerszego pakietu regulacji unijnych w obszarze bezpieczeństwa, tj. Dyrektywy NIS2, Dyrektywy CER, Rozporządzenia CSA i CRA. Omówił także zakres podmiotowy rozporządzenia DORA ze wskazaniem objęcia regulacją kluczowych dostawców usług IT dla rynku finansowego.

W finałowym panelu dyskusyjnym, podczas którego omówione zostały m.in. kwestie absorbcji technologii chmurowych przez polski rynek finansowy, wziął udział Krzysztof Zieliński, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa UKNF. W panelu poruszono także kwestie bezpieczeństwa i ryzyk związanych z technologią chmurową, w kontekście wojny w Ukrainie. Dyskutowano na temat „sztormu regulacyjnego” obszaru bezpieczeństwa i technologii oraz związanych z tym planowanych działaniach Urzędu KNF.

Galeria zdjęć.