Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Marcin Mikołajczyk wystąpił w panelu podczas seminarium UKNF/EKF

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Marcin Mikołajczyk, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił w panelu dyskusyjnym „Nowe formy refinansowania kredytów mieszkaniowych: Jak zbudować rynek listów zastawnych?”, w ramach seminarium „Ryzyko i regulacje w sektorze bankowym”. Jest to wspólna inicjatywa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Kongresu Finansowego polegająca na organizacji cyklu corocznych seminariów nt. ryzyka i regulacji w sektorze bankowym. 

Podczas wtorkowego seminarium, UKNF przedstawił prezentację na temat wypracowanej koncepcji długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych oraz nowego wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD), który zamierza wprowadzić nadzór.

Marcin Mikołajczyk wskazał, że historia listu zastawnego w Polsce sięga końca lat 90. „Wtedy rozpoczęły się działania legislacyjne, tworzenie ram, które pozwoliły nam stworzyć bank hipoteczny i list zastawny. Później, aż do dzisiaj, dyskutujemy na temat tego, jak ten list zastawny ożywić, stworzyć z niego instrument, który byłby adekwatny do roli, jaką odgrywa polska gospodarka i polski system bankowy” - powiedział.

„Przez te lata dyskutowaliśmy wielokrotnie i z rynkiem i z siecią bezpieczeństwa, na temat tego co można zrobić, jak można to zrobić, żeby było w tym zakresie lepiej. Teraz przyszedł krok na bardziej aktywną rolę nadzoru – bardziej dynamiczne stymulowanie, budowanie pewnych oczekiwań ze strony nadzoru. To jest ścieżka, którą trzeba najwyraźniej kroczyć, bo ta dotychczasowa nie sprawdziła się w pełni efektywnie. Choć muszę przyznać i pochwalić – w 2015 r. powstał jeden bank hipoteczny, który potrafił przełamać tę niemożność i zbudować sobie pozycję lidera, którą utrzymuje do dziś, gdzie posiada 50% rynku listu zastawnego. Czyli w podobnym otoczeniu regulacyjnym i makro były osoby i instytucje, które otworzyły ten rynek w sposób bardziej zdecydowany. To pokazuje, że to nie jest tak, że regulacje czy obszar nadzorczy w jakiś sposób blokowały możliwości rozwoju. Na tym przykładzie doskonale widać, że można było ten rynek obudzić” – dodał Marcin Mikołajczyk.

Marcin Mikołajczyk podkreślił, że nadzór bardzo poważnie traktuje wyzwanie związane z pobudzeniem rynku listów zastawnych w Polsce. „Mogę zapewnić, że w tym kontekście ściśle monitorujemy ryzyko stopy procentowej, ściśle monitorujemy ryzyko płynności, ściśle monitorujemy wszystkie inne ryzyka, które w sektorze występują. Nie mam powodów do obaw, natomiast zawsze może być lepiej. I tę dyskusję traktuję jako obszar właśnie do tej poprawy, na dzień dzisiejszy i na przyszłość”.

Retransmisja seminarium dostępna jest tutaj.