Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2022

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd KNF informuje, że dostępny jest raport Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2022 roku.

Został on przygotowany dla emitentów, jak i użytkowników informacji regulowanej oraz biegłych rewidentów, żeby przyczynić się do prawidłowego i spójnego stosowania odpowiednich wymogów raportowania. Wysokiej jakości, kompletne i rzetelne  informacje są kluczowe w procesie decyzyjnym podejmowanym przez inwestorów i mają podstawowe znaczenie z punktu widzenia prawidłowości działania mechanizmów rynkowych. Raport zawiera spostrzeżenia dotyczące wybranych zagadnień, na które, emitenci powinni zwrócić uwagę przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych.