Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Inauguracja wielonarodowego projektu w obszarze zrównoważonego finansowania

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wraz z nadzorami z Chorwacji, Malty i Rumunii, przystąpił do wielonarodowego, międzysektorowego projektu. Dotyczy on kształtowania i wymiany dobrych praktyk nadzorczych w zakresie stosowania wymogów prawa UE w obszarze zrównoważonego finansowania. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Wsparcia Technicznego (IWT), we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej i z zakontraktowanym przez Komisję Europejską dostawcą wsparcia.

Zaangażowanie w projekt ma pomóc sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi organ nadzoru, dotyczącym nadzoru nad stosowaniem złożonych i stale rozwijanych wymogów, w szczególności związanych z ujawnieniami. Projekt ma też uwzględniać perspektywę uczestników rynku, w tym rozumienie ich obowiązków i szans związanych z tymi wymogami. 

Działania, które przewiduje projekt, nawiązują do przyjętej przez Komisję Europejską tzw. odnowionej Strategii Zrównoważonego Finansowania oraz Europejskiego Planu Działania dla Finansowania Zrównoważonego Wzrostu.  

Zakres projektu w ramach IWT wpisuje się w bieżące i przyszłe priorytetowe działania nadzorcze, w tym w założenia Strategii UKNF na lata 2021-2025, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań. Projekt jest spójny z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i tym samym z polityką priorytetów gospodarczo-strukturalnych Polski.