ESMA opublikowała Call for evidence dotyczący praktyki pre-hedging

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), unijny organ regulacyjny w zakresie rynków papierów wartościowych, 29 lipca 2022 r. opublikował Call for evidence dotyczący praktyki pre-hedging. Dokument ma na celu poznanie opinii w zakresie praktyki pre-hedging, które mogłyby pomóc ESMA w opracowaniu odpowiednich wytycznych.

W Call for evidence przedstawiono argumenty za i przeciw praktyce pre-hedging oraz zwrócono się do zainteresowanych stron z prośbą o zgłaszanie uwag w kontekście Rozporządzenia nr 596/2014 (MAR), Dyrektywy nr 2014/65/EU (MiFID II) i Rozporządzenia nr 600/2014 (MiFIR).

Zainteresowane strony - firmy inwestycyjne, instytucje kredytowe, animatorzy rynku, spółki zarządzające aktywami, inwestorzy instytucjonalni i detaliczni i inni uczestnicy rynku oraz pracownicy naukowi - proszone są o zgłoszenie uwag do 30 września 2022 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Pełna wersja informacji

Call for Evidence on pre-hedging