Trwa XI edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

data aktualizacji

Przypominamy, że trwa XI edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W XI edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto.

Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.   

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 16 sierpnia 2022 rCzytaj więcej