Jan Ziomek wystąpił podczas 13. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

data aktualizacji

Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił w panelu dyskusyjnym „Zdecentralizowane finanse i CBDC”, podczas 13. Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych, organizowanego przez Koło Naukowe Prawa Bankowego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

„Obserwujemy dynamiczny rozwój technologii. Warto przypomnieć sobie, że jeszcze dwa lata temu nikt nie słyszał np. o NFT. W 2014-2015 roku nikt nie wiedział, co to jest ICO. Musimy patrzeć na to, co dzieje się obecnie na rynku, jak na pewnego rodzaju pilotaż tego, co będziemy mieli za 10 lat” – powiedział Ziomek.

„Wszyscy zastanawiamy się, jak ten rynek się rozwinie. Warto popatrzeć na analogie, jak było np. w przypadku rynku bankowego przygotowującego się do PSD2. Ważna jest technologia i co dzięki niej możemy otrzymać, nie zaś sama technologia dla technologii. Niektóre projekty będą ewaluować, przejdą przez pierwsze, realne problemy np. płynnościowe czy inne. Dla podstawowych celów, jak np. płatności, pewne rozwiązania nie nadają się do użytku, ani indywidualnego ani komercyjnego, ponieważ nie ma szans zarządzania ich wartością. Mam tu na myśli np. niektóre kryptowaluty, które potrafią stracić na wartości w krótkim czasie ok. 90 proc.” – dodał.