Spotkanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z Przewodniczącą Rady Nadzorczej PrivatBank

data aktualizacji

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego spotkał się z Sharon Easky, Przewodniczącą Rady Nadzorczej PrivatBank – największego ukraińskiego banku. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiego sektora bankowego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej PrivatBanku podziękowała za pomoc udzieloną przez polski nadzór oraz banki PrivatBankowi.

Na początku marca tego roku, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, w Urzędzie KNF doszło do spotkania przedstawicieli polskiego nadzoru oraz banków, jak również przedstawicieli PrivatBanku, w celu ustalenia sposobu wsparcia wiodącego ukraińskiego banku. Przewodniczący Jacek Jastrzębski osobiście zaangażował się w koordynację działań mających na celu wsparcie PrivatBanku, m.in. poprzez pomoc w migracji PrivatBanku do chmury, aby jego klienci mogli nadal korzystać z jego usług. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie ciągłości dostaw gotówki do oddziałów banku i jego sieci bankomatów, przy zmniejszonej liczbie bankowozów, których cześć PrivatBank oddał armii ukraińskiej na początku wojny. 

Przystąpienie Poczty Polskiej do działań zainicjowanych przez UKNF, w postaci nieodpłatnego przekazania siedmiu opancerzonych bankowozów największemu ukraińskiemu bankowi, pozwoliło zapewnić dostawy gotówki dla mieszkańców ogarniętego wojną kraju.

***

Meeting of the Chair of the KNF Board and the Chair of the Supervisory Board of PrivatBank

Jacek Jastrzębski, Chair of the KNF Board, met with Sharon Easky, Chair of the Supervisory Board of PrivatBank – the largest Ukrainian bank. During the meeting, the current situation in Ukraine was discussed, with a particular focus on the Ukrainian banking sector. The Chair of the Supervisory Board of PrivatBank thanked the Polish supervisory authority and banks for the assistance provided to PrivatBank.

In early March 2022, right after the outbreak of war in Ukraine, the Polish Financial Supervision Authority organised a meeting of representatives of the Polish supervisor and banks and representatives of PrivatBank in order to agree on how to support the leading Ukrainian bank. Chair Jacek Jastrzębski has been personally involved in the coordination of activities supporting PrivatBank with cloud migration, so that its customers can still use its services. The key challenge was to ensure the continuity of cash deliveries to the bank’s branches and ATM network, with a reduced number of armoured cash transport cars, some of which PrivatBank had given to the Ukrainian army when the war had started. 

The contribution from the Polish Post (Poczta Polska) to the activities initiated by the UKNF, in the form of free delivery of seven armoured vehicles to the largest Ukrainian bank, secured cash deliveries to the citizens of the war-torn country.


Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczaca_Rady_Nadzorczej_PrivatBank.jpg Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczaca_Rady_Nadzorczej-PrivatBank.jpg

Spotkanie_Przewodniczacego_KNF_z_Przewodniczaca_Rady-Nadzorczej_PrivatBank.jpg Spotkanie_z_Przewodniczaca_Rady_Nadzorczej_PrivatBank.jpg