Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

"Locked Shields 2022" - Polska na drugim miejscu na świecie!

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:
LS22

Polska na drugim miejscu na świecie! Olbrzymi sukces polskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa, którzy zajęli drugie miejsce w największych organizowanych przez NATO, międzynarodowych ćwiczeniach obszaru cyberbezpieczeństwa "Locked Shields 2022"!

  • W dniach 19-22 kwietnia 2022 przedstawiciele Departamentu Cyberbezpieczeństwa Polish Financial Supervision Authority oraz CSIRT KNF wzięli udział w największych na świecie ćwiczeniach z obszaru cyberbezpieczeństwa. Nasi reprezentanci to: Krzysztof Zieliński, Karol Paciorek oraz Wiktor Szymanik!
  • Połączone polsko-litewskie siły wojskowych i cywilnych specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, pod dowództwem oficera NCBC-DKWOC przez dwa dni broniły systemów IT wirtualnego państwa Berylia przed prowadzonymi w czasie rzeczywistym cyberatakami.
  • W ćwiczeniu, którego celem jest utrzymanie pełnej dostępności usług świadczonych obywatelom wirtualnego państwa Berylia oraz szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia, brały udział zespoły ze wszystkich państw NATO.
  • Locked Shields jest największym i najbardziej złożonym ćwiczeniem cyberobrony na świecie, które pozwala na stałe zacieśnianie współpracy obszaru wojskowego z obszarem cywilnym, wypracowywanie ścieżek komunikacji, wymianę doświadczeń i stałe podnoszenie kompetencji.