Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Testy raportowania zgodnego z ESEF w środowisku produkcyjnym elektronicznego systemu przekazywania informacji (ESPI)

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Obowiązek stosowania formatu ESEF, w odniesieniu do raportów rocznych sporządzanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wchodzi w życie począwszy od raportów za rok obrotowy 2021. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w celu wsparcia emitentów w przygotowaniach do raportowania w nowym formacie udostępnił możliwość przesyłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). 

Możliwość testowania dostępna będzie dla wszystkich emitentów posiadających konta w ESPI w okresie od 9 marca do 30 kwietnia 2022 r.

Udział w testach nie wymaga dodatkowego zgłoszenia lub rejestracji.

Ważne!

Dla usprawnienia procesu rozwiązywania problemu prosimy w polu „Temat” wpisać jako pierwsze słowo „ESEF”.

  • Wersje testowe raportów nie powinny zawierać rzeczywistych, niepublikowanych dotąd informacji („danych wrażliwych”) dotyczących emitenta.

  • Formularze służące do przekazywania raportów w formacie ESEF:

- Formularz TEST_RR – służy do przekazywania nieskonsolidowanych („jednostkowych”) raportów rocznych emitentów, sporządzanych zgodnie z wymogami ESEF w formacie XHTML;

- Formularz TEST_SRR – służy do przekazywania skonsolidowanych raportów rocznych emitentów, sporządzanych w formacie XHTML oraz zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi przez ESEF znacznikami XBRL;

- Formularz TEST_SRR-I – służy do przekazywania skonsolidowanych raportów rocznych emitentów, sporządzanych w formacie XHTML zgodnie z wymogami ESEF oraz zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane według standardów rachunkowości innych niż MSR.

  • Moduł walidacyjny weryfikuje zgodność przesyłanego załącznika z formatem ESEF.

  • Pobranie raportu z walidacji możliwe będzie po zalogowaniu się do Kanału zwrotnego ESPI. 

Instrukcja - W jaki sposób przekazać testowy raport okresowy?