Podsumowanie działalności szkoleniowej realizowanej w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR w 2021 roku

data aktualizacji

Infografika_CEDUR_2021

W ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR prowadzona jest m.in. działalność szkoleniowa obejmująca organizację bezpłatnych seminariów szkoleniowych, od 2020 roku w formie webinariów, skierowanych przede wszystkim do następujących grup odbiorców:

  • podmiotów podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
  • przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • instytucji ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego
  • środowiska szkolnego