Oświadczenie ESMA w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, unijny organ regulacyjny rynków papierów wartościowych, opublikował oświadczenie w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych. ESMA wyjaśnia w nim czym są rekomendacje inwestycyjne, jak poprawnie zamieszczać je w mediach społecznościowych oraz jakie konsekwencje wiążą się z łamaniem zasad przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku.

W związku z rosnącą liczbą rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych oraz obawą, że inwestorzy nie są świadomi ryzyka związanego ze stosowaniem się do nich, ESMA zainicjowała akcję informacyjną mającą na celu zwiększanie świadomości na temat sposobu sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji inwestycyjnych. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych stoi na stanowisku, że inwestorzy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej powinni mieć możliwość poznać i ocenić wiarygodność rekomendacji inwestycyjnych oraz wszelkie interesy osób sporządzających takie rekomendacje. ESMA informuje, że w przypadku nieprzestrzegania zasad związanych z rekomendacjami inwestycyjnymi mogą zostać nałożone grzywny lub zostać podjęte dalsze działania nadzorcze.