WSPol oraz UKNF zainaugurowały wspólne studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa

data aktualizacji

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Jacek Jastrzębski dokonali uroczystej inauguracji studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Wspólna realizacja zajęć jest wynikiem wcześniejszego  porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarze którego mieści się także podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego i Biurem do Walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji opracowała program studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wesprą realizację procesu dydaktycznego na studiach. Zakres tematyczny studiów jest odpowiedzią na aktualne trendy i zagrożenia związane z cyberprzestrzenią i cyberprzestępczością.

Podczas dwóch semestrów studiów eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Urzędu KNF, przy współpracy z zewnętrznymi partnerami, przekażą studentom informacje nt.:

  • działań socjotechnicznych i phishingu 
  • kradzieży tożsamości
  • przestępczości z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych
  • zasad działania złośliwego oprogramowania, 
  • działań Cyber Threat Inteligence, czyli analizy i wyszukiwania informacji o zagrożeniach
  • podstaw działania Internetu, technologii sieciowych i sposobów ich zabezpieczania
  • informacji nt. cloud computing, regulacji prawnych w tym zakresie oraz bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych
  • ochrony poczty elektronicznej 
  • zasad bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
  • szyfrowania transmisji danych oraz architektury klucza publicznego

Ponadto omówione zostaną aspekty związane z zabezpieczeniem sprzętu elektronicznego, odzyskiwaniem i analizą danych z nośników cyfrowych oraz algorytmów i mechanizmów kryptograficznych. Studia przyczynią się do skuteczniejszego wykrywania i zwalczania cyberprzestępczości w Polsce.

WSPol oraz UKNF zainaugurowały wspólne studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa   WSPol oraz UKNF zainaugurowały wspólne studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa_7