Projekty dyrektyw dot. Wypłacalności II oraz uporządkowanej likwidacji w ubezpieczeniach

data aktualizacji

Komisja Europejska przyjęła projekty dyrektyw (wnioski ustawodawcze) będące efektem kompleksowego przeglądu systemu Wypłacalność II. 

W skład przyjętego pakietu wchodzą:

  • projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę Wypłacalność II
  • projekt nowej dyrektywy ws. naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli
  • komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II
Celem proponowanych zmian jest uzupełnienie luk w obecnych przepisach, zwiększenie odporności sektora ubezpieczeń i reasekuracji, aby mógł przetrwać przyszłe kryzysy i chronić ubezpieczających, a także zwiększenie długoterminowych inwestycji tego sektora.  
Kolejnym etapem będzie negocjowanie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie Unii Europejskiej ostatecznych tekstów dyrektyw na podstawie wyżej wymienionych wniosków ustawodawczych Komisji. Zmiany w dyrektywie Wypłacalność II zostaną na późniejszym etapie uzupełnione aktami delegowanymi.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/publications/210922-solvency-2-communication_en
Komisja Europejska dokonała przeglądu m.in. w oparciu o opinię techniczną EIOPA z grudnia 2020 r. (informacja z 18 grudnia 2020 r.)