Nowa strona internetowa dot. wskaźników referencyjnych

data aktualizacji

Uruchomiliśmy nową stronę internetową poświęconą tematyce wskaźników referencyjnych. Znajdą na niej Państwo najważniejsze informacje dotyczące praktycznych aspektów stosowania wskaźników referencyjnych – w tym stanowiska UKNF oraz innych instytucji mających wpływ na wskaźniki referencyjne stosowane na krajowym rynku finansowym. 

Istotnym elementem strony są zebrane przez UKNF dane ekonomiczne dotyczące skali stosowania wybranych wskaźników referencyjnych przez podmioty nadzorowane. Sekcję dotyczącą danych ekonomicznych planujemy cyklicznie aktualizować.

Naszą intencją jest, aby strona internetowa pełniła istotną rolę w komunikacji na linii nadzór – podmioty nadzorowane. W związku z tym jesteśmy otwarci na Państwa sugestie co do pożądanego zakresu informacji publikowanych na stronie internetowej. W tym celu informujemy o specjalnym adresie e-mail, na który można przesyłać korespondencję poświęconą obszarowi wskaźników referencyjnych: benchmarks@knf.gov.pl.