Wspólny list do Komisji Europejskiej dotyczący wdrożenia „Basel III”

data aktualizacji

Polski nadzór wspiera apel w sprawie właściwego wdrożenia w Unii Europejskiej wytycznych dotyczących norm ostrożnościowych opracowanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w ramach pakietu pod zbiorczą nazwą Bazylea III. 

KNF jest jednym z sygnatariuszy listu, w którym organy nadzoru oraz banki centralne podnoszą konieczność dokonania w UE pełnej, spójnej i szybkiej implementacji pakietu Bazylea III.  Adresatem listu jest Komisja Europejska, która pracuje obecnie nad propozycją  przepisów wprowadzających stosowne zmiany do wspólnotowego porządku prawnego. 

Poparcie dla inicjatywy zadeklarowały instytucje z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Włoch  – a w Polsce – zarówno Narodowy Bank Polski jak i KNF.

W załączeniu treść listu podpisanego przez KNF.