Metodyka BION 2021 dla banków

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym KNF opublikowany został dokument pt. Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (Metodyka BION) określający zakres i zasady prowadzenia procesu BION banków w 2021 roku.