Elektroniczne formularze do oceny odpowiedniości

data aktualizacji

Aby ułatwić podmiotom nadzorowanym dokonywanie oceny odpowiedniości, zgodnie z wymogami opisanymi w Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, Urząd udostępnił elektroniczną wersję formularzy. Przeznaczone są one do oceny kandydatów na stanowiska członków organów banków.

Formularze składają się z dwóch części:
  • Formularz do wypełnienia przez kandydatów dostępny jest pod adresem odpowiedniosc.knf.gov.pl. Po wypełnieniu formularza przez kandydata będzie on zapisywany jako PDF, podpisywany i przekazywany w formie elektronicznej do banku.
  • Formularz przeznaczony do przeprowadzenia oceny przez bank dostępny jest w Portalu KNF, w obszarze Licencjonowanie. Po wczytaniu formularza, otrzymanego od kandydata, automatycznie wypełnione zostaną części z informacjami podanymi przez kandydata, umożliwiając przeprowadzenie oceny przez bank poprzez wypełnienie pozostałych pól. Po zatwierdzeniu, informacja o wynikach oceny będzie dostępna dla KNF. Uchwała właściwego organu w sprawie oceny powinna zostać przesłana do KNF odrębnie.
Zachęcamy do korzystania z formularzy elektronicznych, jako narzędzia ułatwiającego właściwe przeprowadzenie oceny oraz udostępnienie wyników oceny KNF.