Wpływ potencjalnych zmian otoczenia prawnego dot. kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych na sektor ubezpieczeń

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnia wyniki testów warunków skrajnych ad-hoc (TWS), które zostały przeprowadzone przez krajowe zakłady ubezpieczeń w celu oszacowania wpływu zmian otoczenia prawnego na sektor ubezpieczeniowy odnośnie do kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, w szczególności tzw. kredytów frankowych.