Nowa wersja metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym została opublikowana nowa wersja Metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok.