Aktualizacja „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”

data aktualizacji

Urząd KNF opublikował zaktualizowaną „Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”.
Punkt 3.2.1.1.6.2. („Doświadczenie zawodowe”) został uzupełniony o krajowe i międzynarodowe niekomercyjne infrastrukturalne instytucje finansowe oraz instytucje tzw. sieci bezpieczeństwa finansowego.