Informacja o decyzji BFG o wszczęciu wobec Idea Bank SA przymusowej restrukturyzacji

data aktualizacji

BFG wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank SA, który zostanie przejęty przez Bank Pekao SA.

Informacja BFG o przyczynach i skutkach przymusowej restrukturyzacji Idea Bank SA dostępna jest poniżej do pobrania. Więcej informacji na www.bfg.pl.