Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF wystąpił podczas otwarcia VII Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020

data aktualizacji

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wystąpił jako keynote speaker podczas otwarcia VII Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020 (który odbywa się w trybie online). W panelach dyskusyjnych biorą udział także przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. KNF jest Patronem Kongresu.

Przewodniczący KNF wskazał w swoim wystąpieniu, że dzięki doświadczeniu, otwartości i entuzjazmowi pracowników UKNF, Urząd angażuje się w ostatnim czasie jako partner strategiczny m.in. w tzw. hackathonach. 

„Umożliwia nam to skorzystanie z potencjału i zapału młodych programistów do zbudowania narzędzi umożliwiających wczesne wykrywanie zagrożeń na rynku finansowym na postawie zawartości stron internetowych (projekt o nazwie Scam Trapper). Obecnie w UKNF prowadzone są prace nad udoskonaleniem działania tego narzędzia w celu wdrożenia go do praktyki nadzorczej. Włączamy się również w działania nakierowane na zwalczanie i neutralizację tzw. fake news’ów dotyczących rynku finansowego, w ramach narzędzia „Fake Hunter”. O tym, jak szkodliwe zjawisko mogą stanowić tzw. fake news przekonujemy się zwłaszcza obecnie – w czasach pandemii i zwiększonej społecznej wrażliwości na nośne, choć często nieprawdziwe lub wręcz absurdalne, treści pojawiające się przede wszystkim w Internecie”.

Jacek Jastrzębski dodał, że w ramach obszaru „Elektroniczny Urząd” trwają prace nad udostępnieniem podmiotom nadzorowanym interaktywnych formularzy składanych do Urzędu. 

„Mamy świadomość skali usprawnień, jakie można osiągnąć po obu stronach dialogu nadzorczego w wyniku wprowadzenia takich stosowanych już przecież szeroko narzędzi. Dlatego też – co zwłaszcza istotne dla podmiotów nadzorowanych w aspekcie ich codziennych relacji z nadzorem – pracujemy nad budową Nowego Portalu UKNF, za pomocą którego będzie się odbywała komunikacja dwustronna pomiędzy Urzędem a podmiotami nadzorowanymi. Zmierzamy także do zintegrowania rejestrów UKNF z rejestrami zewnętrznymi (np. KRS, CEIDG, PESEL) w celu zapewnienia wysokiej jakości danych w rejestrach UKNF przy jednoczesnym odciążeniu podmiotów nadzorowanych w zakresie obowiązku przekazywania dokumentów, które mogą zostać w zautomatyzowany sposób pobrane <<u źródła>> (np. odpisy z KRS)”.

Galeria zdjęć

Poniżej do pobrania prezentacja Przewodniczącego KNF.