15 października 2020 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń prac doktorskich na IX edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

data aktualizacji

UWAGA! 15 października 2020 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń prac doktorskich na IX edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do dnia 15 października 2020 r., a termin uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagrody oraz wyróżnienia - do dnia 15 grudnia 2020 r. Umożliwiono także dokonywanie zgłoszeń na Konkurs za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego. 

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W IX edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.   

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)", albo składać osobiście w kancelarii Urzędu Komisji albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego, do dnia 15 października 2020 r.

Więcej informacji