Konsultacje dot. nowych obowiązków w zakresie ujawniania informacji o produktach i usługach finansowych

data aktualizacji

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował w ramach konsultacji publicznych przykładowe formularze ujawnień oraz ankietę mające na celu zebranie opinii na temat regulacyjnych standardów technicznych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych w zakresie obowiązkowych formularzy ujawnień przedkontraktowych i okresowych, które podlegają opracowaniu stosownie do artykułów 8 ust. 3, 9 ust. 5 oraz 11 ust. 4 tego rozporządzenia.

Dostęp do przykładowych formularzy oraz ankiety można uzyskać za pośrednictwem strony: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESGtemplatesSFDR

Ankietę można uzupełnić do dnia 16 października 2020 r.

Aktualnie zbierane są opinie wyłącznie na temat formularzy ujawnień. Konsultacje w zakresie całego RTS (z wyłączeniem formularzy) miały miejsce od dnia 23 kwietnia do dnia 1 września br., o czym UKNF informował w tym komunikacie.

UKNF zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach z uwagi na to, że regulacyjne standardy techniczne będą określać obowiązki informacyjne uczestników rynku finansowego objętych ww. rozporządzeniem 2019/2088. Należy pamiętać, że wymóg realizacji pierwszych obowiązków informacyjnych wejdzie w życie w dniu 10 marca 2021 r., kolejne – zaczną obowiązywać w dniu 1 stycznia 2022 r.