Podstawowe informacje o sektorze ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku

data aktualizacji 22 czerwca 2020

Wskaźniki wypłacalności w skali całego sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku wyniosły odpowiednio: 707,56% w przypadku pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz 258,34% w przypadku pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). W stosunku do I kwartału 2019 roku oba wskaźniki wypłacalności poprawiły się: wskaźnik odnoszący się do SCR o 16,5 pkt proc., zaś wskaźnik odnoszący się do MCR o 14,8 pkt proc. 

Składka przypisana brutto w I kwartale 2020 roku dla całego rynku wzrosła o 2,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i osiągnęła poziom 16,7 mld zł, w tym dla zakładów działu II nastąpił wzrost składki przypisanej brutto (o 3,66%, do wartości 11,5 mld zł), zaś dla zakładów działu I odnotowano nieznaczny spadek (o 0,27%, do wartości 5,2 mld zł).

Na koniec I kwartału 2020 roku zakłady ubezpieczeń/reasekuracji odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 3,19% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na lepszą rentowność techniczną całego sektora wpłynął wzrost o 7,86% wyniku technicznego w dziale I ubezpieczeń.

Wynik finansowy netto zmniejszył się natomiast o 7,30%, do poziomu nieznacznie przekraczającego 1 mld zł. Wzrost wyniku finansowego odnotowały zakłady ubezpieczeń na życie - o 28,35%, natomiast zakłady ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych odnotowały spadek o 36,18%. 

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2020