Sustainable finance: konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące zmiany aktów delegowanych do dyrektywy Solvency, IDD, MiFID, dyrektywy UCITS oraz AIFMD

data aktualizacji

8 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu zebranie opinii na temat propozycji zmian kilku aktów delegowanych regulujących prowadzenie działalności przez zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, dystrybutorów ubezpieczeń, firmy inwestycyjne oraz zarządzających funduszami w zakresie organizacyjnym, w szczególności zarządzania produktami i ryzykiem, oraz udzielania porad inwestycyjnych.

Proponowane zmiany mają na celu wdrożenie Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r. (nr dokumentu: COM(2018) 97 final), który zakłada doprecyzowanie obowiązków inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Udzielenie odpowiedzi na konsultacje możliwe jest za pośrednictwem następujących stron:.

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 6 lipca 2020 r.