Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2019 roku

data aktualizacji 16 czerwca 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępna jest Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2019 roku.