Konsultacje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące dokumentu „Guide on climate-related and environmental risks. Supervisory expectations relating to risk management and disclosure”

data aktualizacji

Trwają konsultacje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) mające na celu zebranie uwag na temat oczekiwań nadzorczych EBC co do zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym oraz ujawniania informacji w tym zakresie.

Konsultacjom podlega treść dokumentu, który EBC określa jako „przewodnik”. Dokument ten odzwierciedla, w jaki sposób EBC rozumie bezpieczne oraz ostrożne zarządzanie ryzykiem klimatycznym oraz środowiskowym w ramach aktualnego reżimu ostrożnościowego. EBC wyraża oczekiwania nadzorcze w zakresie modeli biznesowych, strategii, zarządzania, apetytu na ryzyko, jak również w zakresie zarządzania ryzykiem oraz ujawniania informacji.

Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200520~0795c47d73.en.html

Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 25 września 2020 r.

Urząd KNF zachęca do zapoznania się „przewodnikiem”, jak również do wzięcia udziału w konsultacjach, które pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Dokumenty powiązane: Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem, które EBC przyjmuje za podstawę w zakresie ujawnień.