Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Konsultacje dotyczące „EIB Group’s Climate Bank Roadmap 2021-2025”

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Trwają konsultacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) mające na celu zebranie opinii na temat założeń strategicznych i operacyjnych dotyczących zaangażowania Grupy EBI w finansowanie transformacji klimatycznej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Pytania postawione w dokumencie konsultacyjnym pozostają powiązane z następującymi wyzwaniami:

  • dopasowanie działań Grupy EBI do celów oraz zasad wynikających z Porozumienia paryskiego,
  • osiągnięcie wzrostu inwestycji zrównoważonych środowiskowo z korzyścią dla wszystkich,
  • pobudzenie finansowania prywatnego oraz promowanie innowacyjności finansowej,
  • ustalenie miary dla długoterminowych efektów działań Grupy EBI.
Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://www.eib.org/en/about/partners/cso/consultations/item/cb-roadmap-stakeholder-engagement.htm
Ostateczny termin na udzielenie odpowiedzi upływa 9 lipca 2020 r.
Publikacja „Climate Bank Roadmap 2021-2025” zaplanowana jest na Q4 2020.
Urząd KNF zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach z uwagi na to, że stanowią one dla Grupy EBI okazję do uwzględnienia w swoich działaniach warunków lokalnych istotnych dla transformacji gospodarek w obliczu zagrożeń klimatycznych oraz środowiskowych.