Ważne: konsultacje dotyczące nowych obowiązków w zakresie ujawniania informacji o produktach i usługach finansowych

data aktualizacji

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował w ramach konsultacji publicznych dokument konsultacyjny mający na celu zebranie opinii na temat regulacyjnych standardów technicznych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Dokument konsultacyjny zawiera szereg pytań, jak również projekt regulacyjnych standardów technicznych, w tym wzór ujawnień informacji na stronach internetowych w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (principle adverse impacts).

Odpowiedź na konsultacje należy przygotować na przeznaczonym do tego formularzu oraz przesłać za pośrednictwem strony: https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-esa-consultation-esg-disclosures. Na tej stronie dostępny jest również dokument konsultacyjny.

Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać w terminie do 1 września 2020 r.

UKNF zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach z uwagi na to, że regulacyjne standardy techniczne będą określać obowiązki informacyjne uczestników rynku finansowego objętych ww. rozporządzeniem 2019/2088. Należy pamiętać, że wymóg realizacji pierwszych obowiązków informacyjnych wejdzie w życie 10 marca 2021 r., kolejne – zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.