Nowa strategia na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju

data aktualizacji

8 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała w ramach konsultacji publicznych kwestionariusz mający na celu zebranie opinii na temat odnowionej strategii na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju. Publikacja prasowa na ten temat oraz odnośnik do kwestionariusza dostępne są na stronie: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en

Odnowiona strategia ma być zbudowana na założeniach Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r. (nr dokumentu: COM(2018) 97 final) i ma skupić się na następujących kwestiach:

1.    wzmocnieniu podstaw dla dalszych zrównoważonych inwestycji poprzez stworzenie odpowiednich ram oraz narzędzi;
2.    zapewnieniu, aby stworzone ramy oraz narzędzia miały maksymalnie pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój z korzyścią dla obywateli, instytucji finansowych oraz firm;
3.    zapewnieniu całkowitego wdrożenia mechanizmów zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz środowiskowym przez instytucje finansowe oraz system finansowy, jak również zapewnienie uwzględnienia ryzyk społecznych tam, gdzie będzie to uzasadnione.

Odpowiedzi na konsultacje należy przekazać w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.

UKNF zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach z uwagi na to, że część pytań dotyczy działalności instytucji sektora finansowego. Odnowiona strategia, opracowana na podstawie zebranych informacji, posłuży Komisji Europejskiej do podjęcia dalszych działań, w tym prac legislacyjnych.