#PIN - Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego

data aktualizacji

Urząd KNF uruchamia #PIN - Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy odgrywa w gospodarce istotną rolę poprzez finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz budowania długoterminowych oszczędności krajowych. Dlatego też, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, z którą mierzą się rynki finansowe na całym świecie, dostrzega szczególną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, w tym bezpieczeństwa, przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz ochrony inwestorów. Biorąc to pod uwagę, UKNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić im funkcjonowanie w obecnym środowisku rynkowym.