Dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2021 rroku

data aktualizacji

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2021 roku.