Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2021 roku

Data aktualizacji:

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2021 roku.