Dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2020 r.

data aktualizacji

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2020 r.