Dane miesięczne OFE

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym KNF dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia 2021 r.