Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji

UKNF informuje, że w serwisie internetowym KNF dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec lutego 2021 r.