Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec grudnia 2020 r.