Broszura Komisji Europejskiej dla użytkowników usług płatniczych

data aktualizacji

Zgodnie z art. 106 dyrektywy PSD2,  Komisja Europejska w dniu 05.09.2019 r. opublikowała na swojej stronie internetowej broszurę dla użytkowników usług płatniczych, w której wymienione zostały prawa konsumentów (użytkowników usług płatniczych) wynikające z dyrektywy PSD2 oraz powiązanego prawa Unii Europejskiej. KNF poniżej udostępnia link, pod którym dostępna jest niniejsza broszura:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_en.pdf