Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30.09.2019 r.

data aktualizacji 31 października 2019

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF opublikowane zostało zestawienie Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30.09.2019 r.