Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

data aktualizacji 27 lipca 2020

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF opublikowane zostało zestawienie Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 czerwca 2020 r.