Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 września 2020

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym UKNF opublikowane zostało zestawienie Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 września 2020 r.