Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym opublikowane zostało zestawienie Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku