Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym opublikowane zostało zestawienie Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku, zawierające informację o wskaźniku U, określonym w art. 49 ust. 5 ustawy o PPK.