Biuletyn kwartalny dot. rynku OFE i PFE

data aktualizacji 23 maja 2019

Informujemy, iż w serwisie UKNF dostępne są najnowsze publikacje statystyczno-finansowe otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych funduszy emerytalnych:

  • Biuletyn kwartalny. Rynek OFE I kwartał 2019
  • Biuletyn kwartalny. Rynek PFE I kwartał 2019