Dane kwartalne OFE i PFE

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym KNF dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych według stanu na koniec IV kwartału 2020 r.