Dane kwartalne OFE i PFE za II kwartał 2021 roku

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym KNF dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych według stanu na koniec II kwartału 2021 r.