Biuletyn kwartalny dot. rynku OFE i PFE

data aktualizacji 28 sierpnia 2019

Informujemy, iż w serwisie UKNF dostępne są najnowsze publikacje statystyczno-finansowe otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych funduszy emerytalnych:

  • Biuletyn kwartalny. Rynek OFE II kwartał 2019
  • Biuletyn kwartalny. Rynek PFE II kwartał 2019