Dane dotyczące IKE i IKZE za I półrocze 2019 r.

data aktualizacji 30 sierpnia 2019

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące IKE i IKZE za I półrocze 2019 r.