Dane kwartalne domów maklerskich i TFI za II kwartał 2019 r.

data aktualizacji 14 sierpnia 2019

Dane dotyczące domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych za II kwartał 2019 r.