Informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.

data aktualizacji 24 grudnia 2019

W serwisie internetowym UKNF opublikowana została informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r.