Informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2019 r.

data aktualizacji 15 maja 2020

W serwisie internetowym UKNF opublikowana została informacja o sytuacji sektora banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2019 r.