Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 05 lipca 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec czerwca 2018 r.