Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 10 maja 2019

UKNF informuje, że w serwisie internetowym dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec kwietnia 2019 r.