Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 09 lutego 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec stycznia 2018 r.