Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 15 listopada 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec października 2018 r.