Dane miesięczne OFE i PFE

data aktualizacji 11 września 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia 2018 r.