Pośrednicy kredytu hipotecznego i ich agenci - formalne i praktyczne aspekty rejestracji, 2022

Okładka - Pośrednicy kredytu hipotecznego i ich agenci - formalne i praktyczne aspekty rejestracji

Pośrednicy kredytu hipotecznego i ich agenci - formalne i praktyczne aspekty rejestracji, Alicja Brand, Marta Przybysz, Agnieszka Sakowska, Joanna Świderska, 2022.