PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty na koniec I kwartału 2022

plik .xlsx, 74,3kB
Pobierz