PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty na koniec IV kwartału 2021

plik .xlsx, 72,8kB
Pobierz