Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2020

Data aktualizacji:
Do pobrania

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych

plik .xlsx, 27,4kB
Pobierz

Część II - Informacje o krajowych zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 123,6kB
Pobierz

Część III - Zagregowane dane finansowe

plik .xlsx, 202,6kB
Pobierz

Część IV - Wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 60,6kB
Pobierz

Część V - Sprawozdanie statystyczne

plik .xlsx, 58,7kB
Pobierz