Model UKNF szacowania wymogu kapitałowego dla ryzyka pożaru zakładów ubezpieczeń

data aktualizacji