Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

data aktualizacji