PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty 30.06.2020

plik .xlsx, 52,3kB
Pobierz