Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Stopy zwrotu OFE za okres od 30.09.2016 r. do 30.09.2019 r.

Data aktualizacji:
Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

OFE PZU "Złota Jesień" 17,326%
Generali OFE17,222%
Aviva OFE Aviva Santander16,900%
MetLife OFE16,648%
Nationale-Nederlanden OFE16,350%
Allianz Polska OFE14,437%
AXA OFE 13,739%
AEGON OFE13,238%
OFE Pocztylion 13,152%
PKO BP Bankowy OFE12,928%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

15,679%